Woorden in prenten

Woorden in prenten deel 1 en 2

Tien bewerkte prentenboeken met in totaal 50 lessen zijn opgenomen in twee handleidingen. Per boek zijn er twee cd's: een cd met de ingesproken vereenvoudigde teksten die de leerkracht meteen kan inzetten in de les. De tweede cd bevat allerlei achtergrondgegevens plus teksten om af te drukken en te bewerken voor de eigen werksituatie: zoals een uitgebreid rooster, een lijst benodigdheden en evaluatieformulieren. Zie voor een uitgebreide beschrijving onder Woorden in prenten.

U kunt het boek ook bestellen via het formulier op dezelfde pagina van Woorden in prenten.

Voor Woorden in prenten geef ik een training van drie middagen, waarin de deelnemers onder meer hun materialen maken bij het gekozen prentenboek.